Niepubliczny Żłobek KRASNAL
Nowa Dęba, ul. Szypowskiego 1B
tel. 509 546 823, 795 808 600

ZAJĘCIA Z RYTMIKI – metoda wychowania muzycznego. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności.

ZAJĘCIA Z LOGOPEDII – zabawy i ćwiczenia logopedyczne wspierają prawidłowy rozwój mowy dzieci. Ćwiczenia prowadzone przez naszą panią logopedę uczą dzieci prawidłowego oddychania, regulowania siły wydechu, usprawniając aparat artykulacyjny. Zabawy logopedyczne z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy, np. kolorowych piórek, słomek czy balonów, są stałym elementem nauki w grupie żłobkowej.

ZAJĘCIA Z LOGORYTMIKI – polegają na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową. Najistotniejszym elementem w stosowanych ćwiczeniach słowno – ruchowych jest rytm. W praktyce logorytmika polega na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno –  ruchowych, które mają formę zabawy.